• Allehanda

    How to Get a Girl to Like You

    Jag gjorde en sökning på nätet härom dagen och kom då att använda mig av den utmärkta hemsidan wikiHow. Där har olika människor världen runt beskrivit hur man skall gå tillväga för att få olika saker och situationer att fungera. Hur som helst så snubblade jag över följande manual för framgång hos det täcka könet. Den är inte helt dum och följer man den till punkt och pricka borde man rimligtvis lyckas. Vad som emellertid slog mig är att det till stor del handlar om allmänmänskliga relationer. Så borde man bete sig mot alla människor, oberoende av kön. Fast det finns gränser; inte drar jag ut stolen för en annan…

Translate blog »