• Allehanda

    Får det vara ett fång?

    Jag har får alldeles nära min stuga och de är märkliga typer. Först kan de vara väldigt reserverade men så fort jag ger dem lite gräs och de blir vana vid mig så kommer de springades i högsta fart. Rena kortdistanslöpare är de. Mat, tänker de så fort de får syn på mig. Jag har slåttat lite gräs kring stugan med röjsågen och när det torkat en dag eller två är det rena godsakerna för fåren. Jag kom att tänka på förr i världen när mor och far hade jordbruk och skötsel av djuren hörde till vardagen. Varje dag hade sina sysslor och någon egentlig semester var det inte tal…

Translate blog »