• Allehanda

    Det kom ett paket

    Det har sina fördelar att blogga. Förutom kommentarer på själva bloggen dyker det ibland upp människor som säger att de läser bloggen eller på annat sätt ger sig till känna. Till exempel på Urkult har det hänt flera gånger att folk känt igen mig och sagt att de läser min blogg. Eller så har de läst den tidigare och kanske hoppat av. Ibland har jag fått grejor mig tillsänd som uppskattning för bloggen eller bara annars men bloggen har hela tiden varit det gemensamma. Bloggen har en viss kontaktskapande funktion. Inte minst mitt projekt tidigare i år gjorde att jag fick ett antal vykort mig tillsänd trots att min ”nicaraguanska…

Translate blog »