Funderingar,  Språk/Språket

Trubbel i granitborgen

Igår godkände Sametinget i Finland förslaget till ny sametingslag i republiken. Dock är det långt ifrån säkert att förslaget går igenom i riksdagen med tanke på Centerpartiets agerande att som regeringsparti rösta emot regeringens lagförslag i riksdagen. På samma sätt torpederar Centerpartiet naturvårdslagen och går emot de överenskommelser som skett inom regeringen. Det märks att riksdagsval närmar sig och dåliga opinionssiffror behöver justeras uppåt även om det sker på bekostnad av samarbetet i regeringen och genomförande av nödvändiga nya lagar.

Det är tredje regeringen i Finland som försöker genomföra en reform av sametingslagen som är omodern och som fått ett flertal anmärkningar av FN. Inte heller har Finland tillsammans med Sverige ratificerat ILO 169, konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder, trots att man framhäver sig som rättsstater och värnar om mänskliga rättigheter. Märkligt!

Den främsta stötestenen vad gäller nya sametingslagen är vem som har rätt att kalla sig same, rätt till att rösta i samtingsvalet och rätt att ställa upp i valet. En intressant och delikat fråga som också gäller andra folkgrupper. Vem har rätt att vara den man är eller vill vara? Vilken är ens identitet på gruppnivå? Frågan splittrar även den samiska befolkningen och inget är solklart.

Så vem är same? Enligt nuvarande sametingslag är den same som anser sig vara same förutsatt att ”han själv eller åtminstone någon av hans föräldrar eller far- eller morföräldrar har lärt sig samiska som första språk”. Det finns ytterligare två alternativ i paragrafen men jag tycker detta första villkor med samiska som första språk hos en själv eller närmast föregående två släktled klart visar att man skall åberopa samiska som språk. Detta borde rensa bort de som inte är samer i modern tid, de som inte har någon anknytning till samiska språket nu eller närmast föregående släktled.

Att som i andra momentet i paragrafen (lappkriteriet) enbart hänvisa till någon avlägsen släkting som antecknats som fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna en gång i tiden tycker jag är långsökt. Det är det samiska språket som är det viktiga och kulturbäraren hos samerna. Utan samiskan kommer den samiska kulturen att dö ut, sedan må det finnas hur många renar och renskötare som helst.

Jag har länge varit intresserad av de samiska frågorna, främst i Sverige men även norra Finland tillhör ju Sápmi. I min barndom läste jag någon bok som handlade om samer, där fick jag förmodligen det första intresset. Vad boken/böckerna handlade om och vad de hette minns jag inte men intresset väcktes och slumrade tills jag i mera mogen ålder åter tog upp ämnet. Dock är min okunskap stor men jag försöker förkovra mig så gott det går.

En annan orsak till mitt intresse för samer och Sápmi är att samiskan är minoritetsspråk i de nordiska länderna och att jag själv också tillhör en språkminoritet, finlandssvenskan. Som sådan får man ta del av erfarenheten att känna trycket från språkmajoriteten som i Finland är finska. I Sverige är svenska språkmajoritet och utövar som sådan påverkan på samiska och meänkieli. En språkminoritet är alltid utsatt från majoriteten, medvetet eller omedvetet, om minoriteten inte är tillräckligt stor och/eller inte är geografiskt koncentrerad.

På samma sätt som man kan fråga vem som är same eller inte kan man fråga vem som är finlandssvensk eller inte. Jag anser att den är finlandssvensk som anser sig vara finlandssvensk och har en nära anknytning till svenska språket på ett personligt plan även om man inte kan språket perfekt. Det vill säga använder svenska dagligen i familjen och bekantskapskretsen. Jag menar att språket är kanske det viktigaste i ens identitet.

Samerna har dock fler markörer för sin grupptillhörighet än finlandssvenskarna. Hos samerna utgör renskötseln en viktig näring; liksom jojken, det speciella hantverket och klädedräkten är utmärkande för samerna. Vi får också tänka på att samiskan består av flera samiska språk där man inte alltid sinsemellan förstår varandras språk.

Det skall bli intressant att följa hur nya sametingslagen behandlas i riksdagen men jag har inte stort hopp att den går genom utan troligtvis får Finland åter får ställa sig i skamvrån efter ett misslyckande i frågan.

Samiska veckan 2013 i Umeå

Mars 2013 besökte jag Umeå och samiska veckan. Då blev det tillfälle att klappa en ren på Gammlia. Kommande helg är det julmarknad på Gammlia. Vore något att besöka!


Sametingslagen – Finland. I första kapitlet tredje paragrafen beskrivs vem som är same. Det är andra momentet i paragrafen som planeras att tas bort.

Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO 169) – Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate blog »