• Funderingar

    Stolpskott eller framtidshopp

    Rösta eller inte rösta, åtminstone vet jag vem och vilka partier jag inte röstar på, det är snabbt avklarat, däremot kan det vara mera snärjigt att hitta en perfekt kandidat; den lär väl inte finnas, vid närmare eftertanke. Republiken går till riksdagsval söndagen den 2 april. Senaste veckan har det dykt upp en massa valreklam i stad och på landsbygd, sociala medier utnyttjas flitigt, insändarspalterna är fulla med åsikter, olika evenemang ordnas och gottis erbjuds. På landsbygden ställer bönder välvilligt upp med sina traktorkärror strategiskt placerade där deras kandidat får klistra upp sina valaffischer och därmed markera att de jobbar för landsbygden och producenterna. Bönder och lantbrukare finns inte mera…

Translate blog »