• Allehanda

    Innebrända kreatur

    På tal om att elda med halm så tilldrog sig för nästan 120 år sedan i byn en mindre trevlig händelse när några av byns ungdomar brände ned en ladugård vid påsktiden. Följande är saxat ur Aftonposten 11 april 1896: Påsknatten roade sig, som vanligt, ungdomar i Oxkangar by af Oravais kommun med att bränna halm och denna gång midt på natten, då gnistor från en sådan eld antände ett bonden Johan Sigfrids tillhörigt fähus. Då eldsvådan observerades af de oförståndiga ynglingarna och de dem åtföljande jäntorna, togo de alla till harpasset, utan att söka släcka elden eller tillkalla någon af de sovande byinvånare, hvilka därför alt för sent kommo…

Translate blog »