• Språk/Språket

    Så bra svenska du talar! Del III

    Lars Sund beskriver bra den dragning som många Pampasbor känner inför kungariket, ofta beroende på den insyn vi får i det rikssvenska samhället via underhållning, kultur och folklivet i massmedia. Sedan urminnes tid har svenska radioprogram haft trogna lyssnare i Pampas, många tittar nästan enbart på svensk TV, prenumeration på svenska veckotidningar är allmänt förekommande och inte minst emigrationen har skapat starka band till kungariket. Han berättar om när han som liten pojke i Ebbas stad uppmärksamt på morgonen brukade lyssna på väderleksrapporten från Sverige innan han fördes till barnträdgården (dagis). På ren riksvenska läste han sedan upp väderleksrapporten för de andra barnen och tanterna. Han glömde ej heller fyrrapporten…

Translate blog »