• Funderingar

    Vad finns kvar efter att jag gått till korparnas rike?

    Idag köpte jag en ny brandvarnare. Den gamla har minst tio år nacken och då bör den bytas. Inte bara batterier som skall vara intakta, själva manicken har också begränsad livslängd. Jag är en sån som läser instruktioner, även för en sådan enkel manick som en brandvarnare. I ungdomens dagar var jag mera för try and  error-metoden men idag tar jag mig tid att kolla den info och instruktioner som följer med diverse apparater och mojänger. En liten skrift fanns med brandvarnaren men den hade så små bokstäver att jag när jag hittade den på nätet så laddade jag ned den till min dator. Det är bra att ha manualer…

Translate blog »