• Funderingar

    Du eller ni?

    Häromdagen fick jag ett meddelande per epost att jag deltagit i en enkät från Svenska Litteratursällskapet i Finland om duandet och niandet. Någonstans svagt i bakhuvudet finns minnet av denna enkät. Jag gillar att delta i enkäter om de är vettigt konstruerade. Ibland niar jag folk. Jag gillar den tilltalsformen även om du ändå är det mest förekommande i mitt tal. Framför allt gillar jag den smått förvirrade minen som jag möter vid tilltal med ni. Speciellt hos unga personer. Vissa upplever niandet som nedsättande, själv uppfattar jag det som hedrande. För mig har det inget med ålder att göra. Ytterligare ett sätt att tilltala folk är att använda tredje…

Translate blog »