• Resor

    Bruk och såg, jag såg

    Just när morgondimmorna i tidig otta lättade över byns åkrar svängde jag ut genom grindhålet i granhäcken. Jag rullade nedför backen och var på väg. En några dagars semesterresa ligger framför mig. Första delen av resan sker med ett fartyg med det föga fantasifulla namnet RG 1, en gammal skorv som trafikerar Kvarken. Mera plåtlåda än passagerarfärja. Just när jag satt i godan ro i bilkön för ombordkörning på färjan kom en far med sin kanske 10-åriga son fram och ville ha lite råd om sitt resande. De var norrmän men med utländskt ursprung för de talade ett sinsemellan för mig främmande tungomål. De hade nog inte full koll på…

Translate blog »