• Allehanda

    Revyn

    Lördagskväll sågs revyn i kyrkbyn. Oskarvat hette stycket men det borde kanske hellre hetat Iskarvat för som äkta lokalrevy tog den upp händelser och personer från trakten till skärskådan med vinklade infall. Skarvarna som håller till på skär i fjärden finns också i namnet och de har det inte lätt med alla infödingar som tittar surt på dem. De är fridlysta och får i revyn problem med en strikt myndighetsperson som med blankett efter blankett till sist gör att skarvarna vill flyga all värdens väg men si, det går inte heller för till det krävs flygcertifikat. En av ortens äldre entreprenörer med sina sjumilasteg är ett tacksamt och återkommande objekt…

Translate blog »