• Allehanda

    Vad är det som surrar och knarrar?

    Idag på eftermiddagen när jag var på väg ut till bilen för avfärd för att göra mina veckoinköp av specerier hörde jag ett konstigt surr. Det kunde inte vara en aktersnurra för den torde inte ha stor framgång som isbrytare i farvattnen kring byn denna tid på året. Inte heller var det en snöscouter för de har ett mera ilsket ljud när hästkrafterna skall nyttjas för hastig framfart i terrängen. Bråttom, bråttom. Jag lyssnade undrande och fick plötsligt syn på en flygande figur mellan trädtopparna. Det var en paraflygare som hängde i skärmen med motor och tillhörande propeller som framdrivande kraft som gjorde en runda över byn. Det första som…

Translate blog »