• Databiten

    PDF 24

    Länge sedan jag haft något datarelaterat, tips eller anvisningar men här kommer ett tips på användbart program, nämligen PDF 24. Pdf är ett mycket användbart format om man vill förmedla text, instruktioner, tidningar, manualer eller längre berättelser. Jag använder normalt Office 365 från Microsoft för att skapa text i docx-format (Word), som till exempel detta blogginlägg, men alla har inte Office 365 som är ett betalprogram, om jag vill dela med mig av mina skriverier i samma format. Med bloggen är det dock annorlunda eftersom jag kopierar texten från Word till redigeraren i WordPress så att alla sedan kan läsa texten på bloggen. Men vill jag dela vanlig text från…

Translate blog »