• Allehanda

    Vart försvinner alla pengar?

    Vi har nu talko (frivilligt arbete) på en av pumpstationerna här i byn. Här finns inget kommunalt vatten och avlopp, därtill är byn för liten och ligger avsides i dessa centraliseringens tider. Istället finns två vattenbolag varav det ena nu behöver en rejäl renovering av pumpstationen. Det har vi hållit på med senaste veckan, rivit väggar, fixat grundarbeten och i onsdags så göt vi ”sulan” som skall bära upp de nya väggarna. Sådana talkoarbeten kan framkalla en del svett och tankemöda men också en och annan efterlängtad paus när vätska inmundigas och historier berättas. Följande lilla anekdot berättades om strömmingsfisket som var viktigt för försörjningen i gången tid. Det blev…

Translate blog »