• Allehanda

    Nio frågor

    Jag är inte mycket för listor som florerar i bloggvärlden men så hittade jag en ny kulturblogg som nyligen startat och där finns en lista som de olika skribenterna använder för att presentera sig. Ett inlägg uppmanade andra att också använda listan och göra egna inlägg med samma frågor och posta en länk som kommentar. So, here I go! Vad läser du helst? De senaste åren har jag mest läst böcker om livet i Norrland, nutid men också i gången tid när det var fattigt och inte så lätt alla gånger. Hembygdsböcker men också böcker vars innehåll ofta har haft någon slags verklighetsanknytning. Jag tänker på sådana böcker som ”I…

  • Allehanda

    Vi bara lyder

    1 januari skrev jag att år 2015 inte blev ett bra år. Jag hade svårt att hitta något enskilt riktigt bra förutom vissa mera allmänna skeenden ute i världen. Nu kan jag dock infoga ett par bra personer jag hittade sistlidna år, nämligen Roland Paulsen och Hans Rosling som två klart lysande stjärnor. Roland Paulsen har skrivit boken ”Vi bara lyder” (2015) som handlar om arbetsförmedlingen i Sverige, arbetsmarknadspolitik, stora organisationers våndor och komiska åthävor, makt och lydnad, den lilla människan, både som kugge i maskineriet och som offer. Han tar också Arbetslinjen i örat, den allestädes närvarande guden hos både herrskap och tjänstefolk. Istället för att ställa kravet: vi…

Translate blog »