• Allehanda

    Tacksam ändå

    Idag firas Thanksgiving i USA. Dagen firas också i Canada men då den andra måndagen i oktober. I republiken har man inte tagit efter denna sed som man till viss del gjort med Halloween. Åtminstone ungdomar brukar fira Halloween. Kanske för att Halloween syns oftare i filmer medan Thanksgiving är en familjehögtid och av mera religiös karaktär. En högtid som vi firar är Allhelgona men den har redan passerat den 5 november. Den dagen motsvarar kanske Thanksgiving bäst. Allhelgona var tidigare en viktig helg i det gamla bondesamhället när vissa sysslor i höstarbetet skulle vara avklarade till denna helg. Nu för tiden minns vi våra avlidna släktingar och vänner. Märkligt…

Translate blog »