• Språk/Språket

    Paradoxen eller risken?

    I tisdags offrade jag min spanska kurs. Det är inte ofta som jag gör det. Språk är intressant att lära och spanska är mitt favoritspråk även om jag långt ifrån är fullfjädrad español. Tisdagskvällen ägnades ändå åt språk, nämligen mitt eget modersmål finlandssvenskan. På Academill i Vasa höll nämligen f.d. ministern och politikern Christoffer Taxell och professor Fritjof Sahlström låda modererad av Vasbladets chefredaktör Niklas Nyberg. Diskussionstillfället hette ”Tvåspråkiga lösningar, hot eller möjlighet”. Kvällen kom att ägnas åt svenska språkets ställning i Finland, tvåspråkiga skolor, förmågan att lära språk och inte minst den ”Taxellska paradoxen” som är mycket känd i Svenskfinland. Den ”Taxellska paradoxen” lyder i korthet: ”Grunden för tvåspråkighet…

  • Allehanda

    Så bra svenska du talar! Del II

    En mening som finns på sista pärmbladet där boken kortfattat presenteras ger kanske känslan av hur det är att som finlandssvensk flytta till Sverige: ”De är invandrare, men har språkligt flyttat hem”, en mening som kanske sätter myror i huvudet på en rikssvensk och som det säkert också finns finlandsvenskar som protesterar mot. Visserligen har rikssvenskan och dess språkliga varianter inom riket skillnader i förhållande till finlandssvenskan både vad gäller språkmelodi och användandet av vissa ord men för den som är van att i Finland nästan alltid pejla språkläget hos motparten när man rör i större tätorter än i den egna lilla byn känns det efter en tid som en…

Translate blog »