• Allehanda

    Fördumningens tidevarv?

    I onsdags bevistade jag professor Dick Harrisons föreläsning på temat ”Samhällets fördumning”. Auditoriet Academill på Åbo Akademi i provinshuvudstaden var knökfullt och man blev t.o.m. tvungen att använda ett angränsande rum dit videolänk förmedlades för att alla intresserade skulle få en chans att se och höra den populära talaren. Kanske närmare 400 personer var närvarande. Alla gillar inte Harrisons åsikter och utläggningar. Det har han också fått sig påskrivet genom arga och ibland hotfulla mail och samtal. Men han har skinn på näsan, förmåga att uttrycka sig och är påläst så det skall mycket till innan han måste vika sig. Hela hans person på scen uttryckte pondus och energi. Det…

  • Språk/Språket

    Så bra svenska du talar! Del IV

    Heidi Avellan är inne på samma tema som avhandlades i föregående inlägg: nämligen att förklara vem man är när man kommer från republiken och talar svenska redan första andetaget när man passerat tullen. Hon nämner också något annat, rotlösheten man som emigrant drabbas av. Själv har hon kapat banden till sitt fäderneland, hon kommer att stanna i kungariket och där har hon slagit rot, utan att för den skull glömma det Nyland hon en gång flyttade ifrån. Jag tror dock att många drabbas av hemlängtan i början av vistelsen i det nya landet, speciellt vid sommarsemestrar och när det åter blir dags att återvända till vardagen i kungariket. Tanken finns…

Translate blog »