• Allehanda

    Latmask eller trollslända?

    Nu skall jag vara lite provokativ och irritera kanske några av läsarna. Jag går också på tvärs av vad många kommentarer innehöll i provinshuvudstadens ledande svenskspråkiga tidning härom dagen när de fick läsa en liten notis som förargade de flesta kommentatorerna. Många blev faktiskt upprörda.  Håll i er men jag håller faktiskt med en ung dam som skrev en insändare i Oskarshamns tidningen Barometern som hade rubriken: ”Jag är nitton år. Jag vill inte arbeta”. Jag är själv 58 år och jag vill inte heller arbeta! Det oaktat har jag arbetat sedan jag var 16 år med undantag av lumpen och utbildning. Inte för att jag velat utan för att…