• Allehanda

    En svår uppgift?

    Jag bytte bild i headern ikväll. Isen har ju försvunnit sedan länge och grönskan är starkt på kommande men än finns en del av fjolårs torkade, gula växtlighet kvar på sina ställen. Som på denna bild i headern. Var är denna bild tagen? Namn och plats anges så bra som möjligt. Är man inte känd i trakten kan det vara svårt och har man aldrig besökt denna nejd är det nästan hopplöst. Men bara nästan. Därför ger jag följande ledtrådar: Detta träsk finns med namn angivet på Googlemaps Här finns en låda för den som  motionera vill Året runt finns här några av vinterns fortskaffningsmedel uppställda. Karhu är ett märke.…

Translate blog »