• Allehanda

    En dag att fira: de mänskliga rättigheterna

    Många dagar finns det och idag är det en speciell dag, nämligen dagen för De mänskliga rättigheterna. Det är ingen dag som gör stort väsen av sig i massmedia men Vasabladets webbsida hade en artikel om Emina Arnautovic – flykting från Bosnien år 1992 – idag verksam inom Svenska Folkpartiet i Finland. Hon passerade gränsen till Kroatien med visst besvär efter att hon åberopat FN:s Deklaration för de mänskliga rättigheterna: ”I dag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Ska ni någon gång visa er mänsklighet så är det i dag”. Det var den 10 december 1992. En av artiklarna i deklarationen, nummer 14, lyder nämligen: Var och en…

Translate blog »