• Funderingar

    Spridda tankar om tankspriddhet

    Jag läser i Västerbottens-Kuriren att tankspriddhet är bra för hjärnan. Enligt artikeln uppstår tankspriddhet när hjärnan slumpmässigt fladdrar iväg på egna äventyr utan att fokusera på nuet. Det skall vara bra för vår kreativitet och förmåga att analysera problem ur olika synvinklar. Det här stämmer bra in på myten om den tankspridda professorn. Hjärnkontoret är ständigt aktivt, även när vi sover. Det vittnar drömmar om. Jag minns sällan drömmar, skall jag ta det som ett tecken på att min hjärna också slumrar då? Ibland minns jag drömmar mycket starkt men för det mesta inte alls. Jag vill inte påstå att jag är speciellt tankspridd men visst händer det att jag…

Translate blog »