• Resor

    Stillheten och oljudet

    Att Norrland till stor del består av skog torde vara allom bekant. Skog, skog, myrar, berg, älvar, åar, bäckar, forsar och åter skog såg jag när jag körde norrut från Junsele. Ibland dök någon liten by upp eller ett kommuncentra. Rena vildmarken vill jag påstå och samtidigt väldigt vackert. Jag stannade till vid någon vackert belägen sjö och inget annat ljud hördes än vindens sus och i fjärran någon enstaka bil som närmade sig. Jag förstår varför t.ex. tyskar och holländare söker sig hit upp på sin semester för att uppleva stillhet, natur och glesbygd som motsats till sina tättbefolkade och intensiva samhällen. Andra som söker sig hit är bärplockare…

Translate blog »