• Allehanda

    Ett liv utan blipp och blopp

    Jag läste i dagens lokala blaska om den amerikanska journalisten Susan Mausharts och hennes familj som levde ett annorlunda liv i ett halvt år. De avstod från det som idag för de flesta är en självklarhet, något nödvändigt och ibland rent av tvingande. De avstod från det mediala, digitala bruset som omger oss på både gott och ont. Datorer, telefoner, TV stängdes av och förblev tysta under ett halvår. Början av tiden var jobbig, nästan som tortyr för barnen men de utvecklade snart ett annat liv där samvaro inom familjen blev viktigare, de började sova bättre och kände sig utvilade på morgonen och blev mera sällan sjuk. Nog så fina…

Translate blog »