• Språk/Språket

    Jo, ja, kanske ett semikolon passar in?

    Härom dagen kom jag i en kort men kärnfull diskussion med en av krigarna i Saltgruvan, Luddiga Mössan. Jag frågade om han firat Semikolonets dag som inföll den 6 februari. Nej, det hade han inte gjort men kände väl till att dagen fanns. Samtalet kom in på skiljetecknets nödvändighet och missbruk. Vi var båda ense om att det mest felaktiga användandet av semikolonet var att det förväxlas med kolonet, oftast vid uppräkning. Själv är jag en varm anhängare av semikolonet och använder det ganska ofta; även om jag inte alltid vet om jag har en fullt korrekt användning. Vid uppräkning använder jag det inte, det är helt säkert. Själv firade…

Translate blog »