• Databiten

    Kopiera, klippa ut och klistra in

    Dags att tipsa om några mycket vanliga och användbara kortkommandon med Ctrl-knappen plus en bokstav på tangentbordet. Ctrl + C – kopiera t.ex. en vald/markerad text eller ett ord Ctrl+X – klippa ut en text ur t.ex. ett Worddokument, d.v.s. man tar bort ordet från originaltexten. Ctrl+V – klistra in det man kopierat eller klippt ut. Man kan inte klippa ut ett ord eller en text ur en vanlig hemsida på Internet utan bara kopiera. Håller man däremot på med att skriva text i t.ex. ett Word-dokument går det bra att flytta texten med Ctrl+X och sedan Ctrl+V till en ny plats i dokumentet. Så var det detta med att…

Translate blog »