• Allehanda

    Nära ögat

    Ikväll höll jag på att blir svart om näsa och öron. Men med lite tur så klarade jag min vackra nuna från sot och svärta. Kajornas bon hade rasat ned i skorstenspipan och när jag äntligen hittade rätt ventil att öppna fanns där en hel plastpåse med ris och byggmaterial. Men sotaren hade instruerat mig att elda i skorsten för att ytterligare rensa kanalen. De pinnar och moras som fanns kvar brann friskt och draget var det inte heller något fel på så jag kände mig väldigt nöjd. Kanske jag lyckats med att öppna skorstenen? Jag satt där och lurade i ventilen och såg hur skräpet brann upp när det…

Translate blog »