• Språk/Språket

    16

    Vi satt och ugglade en stund vid lägerelden i arla morgonstund innan vi satte igång med dagens arbete i Saltgruvan. Den akademiska kvarten inföll med omvänd ordning. Kvarten tar vi före arbetets början och inte följande 15 minuter efter att bjällrorna skallrat i gångar och språng som annars är brukligt. Den akademiska kvarten är annars ett otyg när den infaller på rätt/fel sida om den stipulerade tidspunkten. Jag är av den bestämda uppfattningen att är en tid fastslagen skall den hållas med några få minuters marginal. Som kuriosa kan jag förmedla något om bakgrunden till uttrycket ”Den akademiska kvarten” genom att citera Wikipedia: Kvarten började användas på den tiden då…

Translate blog »