• Allehanda

    We have to fix that!

    Världen vaknade upp till ett spännande val i USA och så småningom en segrare som visade sig bli Barack Obama.  Jag följde inte med nyheterna under dagens lopp men någon gång mitt på dagen passerade jag en radio där Obama kom till tals. Det var bara ett kort ögonblick jag hörde hans stämma och just då sade han: We have to fix that! Vad han avsåg visste jag inte, meningen var helt lösryckt ur sitt sammanhang, men den etsade sig fast i mitt sinne och vid varje lägligt tillfälle under eftermiddagen fick mina arbetskamrater i saltgruvan hör frasen till lust och leda. We have to fix that! Vid närmare eftertanke…

Translate blog »