• Allehanda

    En Ole och en Olle

    Av en tillfällighet snubblade jag över ett TV-program om den norska kompositören och violinisten Ole Bull. En märklig man som blev mycket känd världen över på 1800-talet för sitt spel på violinen. Han komponerade bl.a. Sætergjentens søndag som de flesta kanske hört eller hört talas om och gifte sig som 60-årig med en 20-årig amerikanska med vilken han också fick ett barn. Som sagt, en märklig man, men det var inte honom jag först tänkte på när jag såg namnet utan på Olle Bull (på engelska Oaky Doaks), en figur i en tecknad serie som gick i den lokala blaskan på 50- och 60-talet. Det var inte varje dag man då…