• Allehanda

    Für Elise

    När jag mekade ihop tidigare, enkla rubrik (Fyr i spisen) kom jag också att tänka på Für Elise, Beethovens kanske mest spelade pianoverk. De låter ju likartat: Fyr i spise(n), Für Elise. Jag tänkte också på den tiden när jag studerade i Borås och på Internatet där jag bodde tillsammans med många andra. Bl.a. en hoper norrmän, både män och kvinnor, som jag umgicks flitigt med. Så flitigt att när jag sedan flyttade till Malmö så trodde skåningarna att jag kom från Norge. Deras språk måste i viss man ha färgat av sig på mig men det försvann nog rätt snart skulle jag tro. En av dessa norrmän, Idar tror…