• Allehanda

    Moonshine

    Jag läser Juha Ruusuvuoris bok ”Upptäcktsresande bland kustsvenskar”. När han kom till Närpes kom ordet ”muscha” på tapeten. De flesta på Pampas vet att muscha är hembränt. Hembränningen var vanligare tidigare men kanske det finns en och annan hobbybrännare ännu. Vad vet jag? Muscha är närpesiska som är ett språk för sig självt. Det är inte lätt att förstå för en utomstående och det finns t.o.m. folk på Pampas-slätten som har svårigheter med vissa uttryck och ord. I huvudstaden är de helt borta när det gäller att förstå denna märkliga dialekt som troligtvis har rötter i fornnordiskt språk. Ett par exempel på konstigheterna i närpesiskan är att framför v sätts…

Translate blog »