• Allehanda

    No look? …häst…

    Jag läste nyss i landskapets blaska på nätet att hela 89 procent av de utländska studerandena är nöjda med sina studier i republiken. Bra bibliotek, föreläsningssalar och it-tjänster är de främsta skälen för att studera här. Det som upplevs som mindre förmånligt är svårigheter att få jobb efter studietiden och den höga prisnivån. Jag fick idag kort besök av en utländsk student som tydligen hade problem med den höga prisnivån eftersom han for omkring och tiggde pengar. Nyss hemkommen från saltgruvan på väg från Brunte gick jag tankspritt och bläddrade i postbunten när han som gubben i lådan dök upp. En alldaglig farbror av obestämd ålder ledde en cykel över…

Translate blog »