• Språk/Språket

    Ikväll har jag inte promenerat utan studerat

    Ikväll satt jag en stund med spanskan, alltså lite läxläsning och ingen spanjorska, även om jag hellre hade gjort det. Jag menar, förenat nytta med nöje. Jag undrar hur mycket lättare man skulle lära sig ett språk om man har någon i sin närhet som talade ett annat språk och man var tvungen att lära sig för att kunna kommunicera? Säkert skulle det underlätta en hel del. Frågan är också, vilket språk blir dominerande och varför, för jag föreställer mig att ett av språken får en mer framträdande ställning. Situationen är säkert aktuell för många i blandäktenskap, inte minst i republiken där det finns många tvåspråkiga av varierande grad som…