• Allehanda

    Den första skolan

    Eftersom det blev ett sådant intresse för bilderna i föregående inlägg kommer här ett till. Det är det första skolhuset i byn och det fanns på Storback, alldeles nära f.d. bybutiken. Jag tror inte någon idag levande har gått i den skolan men den var det första steget mot folkbildningen.

Translate blog »