• Allehanda

    Är det inte det ena så är det, det andra

    ”Kungen är död, länge leve kungen” är ett utrop som, om jag inte är helt ute och cyklar, förkunnas när en ny regent tillräder tronen efter sin föregångares död. Något liknande kan jag också utropa: ”Mina husnycklar har hittats, var finns mitt USB-minne?” Som den minnesgoda läsaren kommer ihåg så hade jag tappat mina stugnycklar för en tid sedan. De återfanns under den hurts där jag menade att jag placerat dem. Trots att jag två gånger med ficklampa sökte under hurtsen så såg jag dem inte. Först när jag tittade från ett annat håll såg jag dem och glad i hågen fiskade jag fram dem. Säg den glädje som varar;…

Translate blog »