Allehanda

Valet närmar sig – vem blir det?

Häromdagen damp det ned en packe med valreklam. Två olika partier har varit framme och förärat min brevlåda med info om deras kandidater och politik. Snart dags att rösta i riksdagsvalet den 14 april. Såtillvida att man inte förhandsröstar, vilket jag brukar göra.

Frågan är, vem skall jag rösta på. Affischerna som nu finns uppsatta på var och varannan stolpe längs vägarna hjälper inte mycket. Alla är lika glatt leende i bästa stassen. I viss mån finns det upplysningar i kandidaternas eget valmaterial men där är det som alltid, de har en massa goda föresatser, en annan sak är om de går att genomföra. Dels beroende på om deras parti kommer i regeringsställning, dels beroende på partipiskan. Ett annat sätt är att närvara på de möten som anordnas men där är risken att frågor får ett ganska allmänt svar som politiker är duktiga på att ge. När de svarat vet man inte mera, i värsta fall blir man förvirrad.

Ett bra hjälpmedel är de kandidattester som finns på nätet där man själv får svara på ett antal frågor och sedan jämförs ens svar med kandidaternas. Vasabladet, YLE och Huvudstatsbladet är tre sådana. Av dessa tre tycker jag att YLE har det bästa testet och presentation av resultatet. Jag gör alla tre. Det finns säkert fler test men de är då på finska. Här kan man ofta också få ett mera nyanserat svar på de frågor som ställs. Nackdelen är att dessa tester inte alltid tar upp frågor som jag tycker är viktiga eller att frågorna är fel formulerade.

Genomgående har några kandidater dykt upp extra mycket i de tester jag gjort. Så då borde mitt val ligga bland dessa, även om vissa av dessa har andra åsikter i för mig viktiga frågor? Knepigt när ingen matchar mig till 100 %.

Viktiga frågor för mig är:

 • Svenska språkets ställning i republiken, dess bevarande och finlandssvenska särlösningar.
 • Den nordiska gemenskapen och gemensamma lösningar. Helst en nordisk union med t.ex. gemensamt pass men därom må jag drömma. Kommer inte att ske under min tid.
 • Förstärkning av landsbygden och ökad förståelse för glesbygdens problem. Jag är starkt emot denna centralisering och urbanisering som sker i samhället.
 • Ökade pensioner för de pensionärer som har lägst pension
 • Satsningar på utbildning och forskning. Det är där republiken skall satsa, inte på sänkta löner och på sämre villkor för de som har det sämst. Ungdomen, utbildning och forskning hör ihop. Framtiden.
 • Kärnkraftverket i Pyhäjoki bör inte byggas. Kärnkraften är inte 100 % säker och även om det inte sker en allvarlig olycka på 100 år så när den sker kan konsekvenserna bli ödesdigra; det är inget ”litet” Boeing-737 max som störtar. Därtill anser jag att ägarbilden inte ser bra ut och avfallsfrågan är inte heller löst till fullo.
 • Bekämpning av rasism och en gemensam lösning av flyktingproblemet inom EU. Förbättrad integrering av flyktingarna där man ser båda sidorna av integreringen, inte bara den som gäller flyktingarna själva.
 • Jämställdhet mellan män och kvinnor. Många av de problem som finns i samhället och globalt beror på att männens styre och normer har misslyckats.
 • Ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer berikar varandra, inte bekrigar varandra. Folk- och världsmusiken är ett lysande exempel på hur det skulle kunna vara.
 • Jag är en sann EU-vän men ser också farorna med den ökande högerpopulismen i Europa. Lyckas dessa få stort inflytande inom EU riskerar hela EU-projektet att slås sönder.
 • Miljöfrågorna är viktiga och jag önskar att Hans Rosling fanns i livet och kunde bringa klarhet i dessa komplexa och svåra frågor. Risken är stor att fel beslut fattas på grund av upptrissat tonläge och att man inte ser sammanhangen i stort.

Som ni ser är jag inte tom på åsikter och detta är bara några. Jag borde ställa upp som riksdagskandidat! Haha. Svenska språket och den finlandssvenska kulturen är kanske den viktigaste frågan för mig. Sipilä-regeringen har satt svenska språket på undantag genom sin likgiltighet och sitt direkta motarbete och jag har hoppats på en annan regering där även Svenska Folkpartiet får vara med på ett hörn. Jag fick dock igår en chock när det framkom i en intervju med Socialdemokraternas ordförande Rinne att små partier må icke bemöda sig i hans regering. Kan detta verkligen stämma? Jag har annars sett SFP och SDP som de verkliga garanterna för svenska språkets ställning i Finland och vad skulle de inte kunna uträtta tillsammans i en regering. Nu verkar det som om SDP sträcker ut handen till Centern och Samlingspartiet, jag häpnar! Är detta ett paradigmskifte? Inte bara vad gäller SFP:s medverkan i en regering utan fördragsamhet med förd politik senaste valperioden?

Staten, det är vi – fick vi lära oss redan i småskolan. Idag får vi ta den tesen med en nypa salt. Staten, eller i alla fall den viktigaste delen, är de riksdagskandidater som blir invalda samt höga tjänstemän inom statsförvaltningen. I republiken finns en tradition att huka sig och fast lägga huvudet i giljotinens gap därför att Staten kräver det! Staten kräver det ena och det andra, vi hummar och knotar men inte ifrågasätter vi vad denna Staten är och framför allt ser vi inte vem människorna är bakom detta begrepp ”Staten”. – Gott folk, denna anonyma ”Stat” är de som nu blir valda bland de som är uppställda för riksdagsval. Därför är det viktigt att ställa dem till svars för deras handlande i Statens namn (de som tidigare varit invalda och nu på nytt är uppställda), ställa frågor om deras kommande politik och även efter valet ha kontakt med dem. Staten är människor och de står nu framför er på möten och torg!

Att rösta är viktigt! Dels för att i någon mån påverka hur kommande riksdag skall se ut men också för att genom att inte rösta så ger man en annans röst större värde. Denna främmande röst kan ha avgörande betydelse i en fråga som är viktig för mig och helt gå emot min åsikt! Den västerländska demokratin må ha sina brister men alternativet är bra mycket sämre.

Så, vem blir det som får min röst? Jag kommer denna helg att noggrant gå genom var kandidaterna står i diverse frågor och förhoppningsvis kommer jag nästa vecka att vara klokare.

Brukar du rösta? Röstar du på det gamla vanliga eller kan du tänka dig att byta häst i ett val?


Kandidattest – Vasabladet

YLEs Valkompass 

Valkompassen – Huvudstadsbladet

En fråga i ett av valtesten var om vi avverkar för mycket skog i Finland? Tycker jag inte men vi bör lämna gammelskogen i fred och satsa på annat än monokultur när vi planterar.

En annan fråga handlar vi skall överlåta mera av hälsovården och åldringsvården till privata aktörer. Tycker jag inte! Det är samhället som skall sköta och ta det yttersta ansvaret för denna viktiga samhällsfunktion. Privata verksamheter som komplement, inte som alternativ.

Kanske det blir en kvinna jag röstar på? Få se, få se, inget är klart ännu.

Inte en enda fråga om konstens och kulturens vara eller icke vara fanns med i valtesten. Det är inte heller en het fråga i kandidaternas valprogram trots att det är  en viktig bit för att locka ungdomar och unga familjer  att stanna kvar i Österbotten och överhuvudtaget på landsbygden. Det behövs mera lokalt engagemang men också aktivt stöd från statsmakten!

Så här såg resultatet ut från Huvudstadsbladets valkompass när jag svarat på frågorna. Kanske inte helt oväntat. Det är ändå ganska jämnt där i toppen och en eller två frågor hade kunnat möblerat om bland staplarna. Lite förvånad var jag över att KD kom så högt upp bland mina staplar. Däremot förvånade mig inte de fyras gäng längst till höger: sämsta regeringen vi haft samt Sannfinländarna.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate blog »