• Allehanda

    Lite om gamla tiders boningar

    Märkligt, idag träffade jag några personer som ville se en gammal husgrund som finns här uppe på backen, nämligen där Brita-Lisas hus har stått. De kom från både nord och väst, från kommun i nordligaste svenskbygden i landskapet och från staden som ligger rakt västerut från byn. Ja, det blir i kungariket det om vi tittar på en karta. Jag kunde med stor visshet peka ut platsen där hennes stuga har stått och jag kan ännu minnas högen med stockar när den plockats ned. Vi barn brukade leka där men själva stugan minns jag inte. Det gjorde däremot en av dagens sökare. Hennes far var nämligen uppväxt i den stugan.…