• Allehanda

    Vi bara lyder

    1 januari skrev jag att år 2015 inte blev ett bra år. Jag hade svårt att hitta något enskilt riktigt bra förutom vissa mera allmänna skeenden ute i världen. Nu kan jag dock infoga ett par bra personer jag hittade sistlidna år, nämligen Roland Paulsen och Hans Rosling som två klart lysande stjärnor. Roland Paulsen har skrivit boken ”Vi bara lyder” (2015) som handlar om arbetsförmedlingen i Sverige, arbetsmarknadspolitik, stora organisationers våndor och komiska åthävor, makt och lydnad, den lilla människan, både som kugge i maskineriet och som offer. Han tar också Arbetslinjen i örat, den allestädes närvarande guden hos både herrskap och tjänstefolk. Istället för att ställa kravet: vi…

Translate blog »