Allehanda

Vi bara lyder

1 januari skrev jag att år 2015 inte blev ett bra år. Jag hade svårt att hitta något enskilt riktigt bra förutom vissa mera allmänna skeenden ute i världen. Nu kan jag dock infoga ett par bra personer jag hittade sistlidna år, nämligen Roland Paulsen och Hans Rosling som två klart lysande stjärnor.

Roland Paulsen har skrivit boken ”Vi bara lyder” (2015) som handlar om arbetsförmedlingen i Sverige, arbetsmarknadspolitik, stora organisationers våndor och komiska åthävor, makt och lydnad, den lilla människan, både som kugge i maskineriet och som offer. Han tar också Arbetslinjen i örat, den allestädes närvarande guden hos både herrskap och tjänstefolk. Istället för att ställa kravet: vi måste arbeta, borde frågan vara: måste vi arbeta och hur mycket? Den sista meningen är min egen konstruktion.

När det gäller lydnad tar han avstamp i Milgrams lydnadsexperiment, ett experiment där människor testas hur de handlar när makten (ledaren för experimentet) fordrar att de skall begå svåra övergrepp på andra människor, allt för den goda sakens skull och ett övergripande mål.

Jag har läst boken och jag kan bara konstatera att den ger en uppfriskande synvinkel på några av vår tids stora frågor. Någon recension av boken blir det inte för min del men här finns en som gör ett försök: Arbetslivets myter punkteras briljant. Istället har jag tänkt ta några strandhugg här och var i boken som intresserar mig speciellt. Hörnvikning av sidor, något som jag annars avskyr, hjälper mig så här i efterhand. – Tilläggas bör att mycket  i boken handlar om förhållanden i Sverige men jag tror ändå att mycket av bokens innehåll är giltigt även i Finland.

Sidan 35. ”Sedan den sista arbetstidsförkortningen 1976, då pensionsåldern sänktes från 67 till 65 år, har produktiviteten mer än fördubblats” – Idag gör en person det som två personer gjorde då, ändå har arbetstiden inte förkortats, tvärtom talas det om att förlänga arbetstiden. Jag bara undrar, vem tog hand om rationaliseringsvinsterna?

På sidan 84 nämns en video på YouTube ”FAS3 och tystnaden”. – Talande om FAS 3:s meningslöshet.

S 143. Här beskrivs hur en arbetsförmedlare, som egentligen tycker att det är fel att arbetslösa utsätts för vissa kontrollåtgärder, ändå känner sig bekväm i sitt handläggande enligt devisen ”arbetslösa mår bra av att man ställer krav på dem”. – Alltså en allmän, subjektiv uppfattning som slätar över uppenbara felaktigheter i systemet. Ett sätt att anpassa sig till systemet.

S 157 där ordet paternalism kommer på tal. Sven Otto Littorin: —Jag tror till och med Anders [Borg] har uttryckt det så offentligt: att vara arbetslös, det är inte att vara ledig. Du skall ta bort folks fria tid för att få dem att söka arbete. —- Ordet paternalism var nytt för mig men det går i korta drag ut på att det finns någon som anser sig bättre förstår ens situation än en själv och även kunna kräva begränsning av individens frihet, för hens eget bästa. En tanke att som finns på sidan prövas: ”släpper vi människor fri så kommer de att bli sjuka eller ägna sig åt synd”.

S 169, 170. FAS 3 eller FAS 4, kalla det vad du vill, går i huvudsak ut på att få de arbetslösa att anstränga sig, inte för sin egen skull eller för att få ett jobb utan för att: ”De (åtgärderna) är till för att underlätta vardagen för oss alla som arbetar” – Sug på den!

S 176. ”Det är en seglivad myt att vi mår bra av att arbeta” anser Paulsen, därför är Arbetslinjens kontenta ”…att arbetslösa skall må sämre”.  Han tar stöd för sitt påstående från undersökningar som visar att: helt arbetslösa trots allt mår bättre än de som jobbar under osäkra anställningsvillkor, att vår hälsa förbättras motsvarande en föryngring på åtta till tio år när vi pensioneras, hur kommer det sig att den vanligaste tidpunkten för dödlig hjärtattack är måndag morgon? – Här vill jag inflika att visst kan man må bra av att arbeta om man har ett intressant arbete, själv kan styra och planera sitt arbete, att det ekonomiskt går ihop och att arbetet är skapande. Hur många lönearbeten är det, speciellt inom industrin, vården och många serviceyrken?

S 179. Citat: Den ekonomiska politiken har reducerats till en enda fråga: hur ser vi till att fler människor får arbete i en värld där arbetet för varje dag blir mer och mer överflödigt? – Ja, säg det!

Köp boken, låna den, läs den! Den är bra och ger en annan syn på lydnad, stolligheter inom organisationer och inte minst arbets- och arbetslöshetspolitikens tillkortakommanden.

2016-01-05 Sol 001-1
Tuckorängar

0 kommentarer

 • Ulla Maria

  Milgrams lydnadsexperiment är skrämmande i sin tydlighet att visa vad vi människor är kapabla till. Här var det ju heller inte fråga om att det var någon form av livshotande situation gentemot dem som utförde bestraffningarna. Det etiska i experimentet i sig kan förvisso också ifrågasättas.

  Arbetslinjen och det faktum att de som har jobb skall arbeta tills de stupar medan andra saknar sysselsättning är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan ökar, ingen förstår varför och våra styrande politiker är rörande överens om att vi måste arbeta mer och längre och att lycka och välstånd stavas ökad konsumtion och produktivitet. För egen del tror jag att många skulle må bättre av att arbeta mindre, köpa färre saker man inte behöver och istället ha mer tid att leva och vara.

  • PJ

   Intressant vore att veta hur man själv skulle reagera i ett sådant experiment. Det är ingen självklarhet även om man så tycker med facit i hand.

   Jag tror också att många skulle må bättre av att arbeta mindre, även om det gör ut över köpkraften, men framför allt tror jag på att vi måste dela på jobben och därmed minska arbetstiden per person. Detta slår både arbetsgivare och facket ifrån sig och de har också stort stöd för detta bland fotfolket. Jag tror det finns vinster att hämta med 6 timmars arbetsdag. Jag undrar om inte arbetslinjen har sitt ursprung i Bibeln där det står: I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd! – Varför det när maskiner och digitalisering kan göra jobbet?

 • Maria

  Intressant tema! 🙂 Själv vet jag inte om jag i praktiken kommer klara av det ekorrhjul som så många lever i, inte i längden iaf. Kanske jag hittar min egna väg som fungerar för just mig 🙂 Eller hittar det perfekta jobbet som gör att jag gladeligen arbetar större delen av resten av mitt liv utan att jag känner att jag går miste om det viktiga i livet.

  • PJ

   Ekorrhjulet är vår tids syndastraff. Jag märker att jag åter är inne på bibliska liknelser även i denna kommentar. 🙂 Vid närmare eftertanke, är det inte en hamster som springer i hjulet?

   Det viktiga i livet är inte att springa i ekorrhjulet utan att finna sin egen väg där man känner sig trygg och harmonisk vilket kan innebära att man har en lägre levnadsstandard men större stolthet. Förresten vad är hög levnadsstandard? En fråga som kan vara högst individuell.

   Lycka till med ditt livsval!

   https://youtu.be/sFk_bDFnj4U

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate blog »