• Allehanda

    Ett kommande bättre år?

    Jag skall inte göra någon tröttsam sammanställning och rada upp alla händelser som skedde under gångna året 2019 men något vill jag ändå belysa bloggen. Hela 168 inlägg har jag skrivit och i Word, som är min textbehandlare där jag först skriver mina inlägg, kan jag notera nästan 86 000 ord på 161 fullskrivna A4-sidor. Det blir en nätt liten bok det. Över 600 bilder har också publicerats. Hur många timmar jag lagt på bloggen har jag ingen aning om men det är åtskilliga timmar. Ett vanligt inlägg kan ta två timmar att skriva plus att söka bilder och redigering, för att inte tala om själva fotograferandet. Det har också hänt…

Translate blog »