• Allehanda

    Hej då!

    Jag fick e-post från en ny bekantskap inom bloggvärlden och denna ursäktade sin mångordiga utläggning samt påpekade att jag inte behövde svara, något som jag dock anser att jag bör göra: nämligen att svara. Det hör till god sed och hyfs, tycker jag, att åtminstone med några ord replikera och visa att man fått meddelandet samt fattat vad som skrivits. Det gäller både e-post, SMS och vanlig mänsklig kontakt. Ibland räcker det med ett simpelt OK, ibland skriver man en rad eller två, eller så blir det en mera komplett utredning av det ena eller andra slaget. Men man svarar alltid på den första röksignalen! Så anser jag när det…

Translate blog »