• Språk/Språket

    Sitter samer och finlandssvenskar i samma båt?

    Egentligen är det mig ett litet mysterium varför jag är intresserad av Sápmi och den samiska kulturen. Det kan finnas flera orsaker. En är den musik som samiska artister framför och som jag uppmärksammat och avlyssnat en hel del på senare år. En annan sak är de samiska aktivister som kämpar för sina rättigheter och vars motstånd fascinerar mig. Att t.ex. stämma svenska staten och också får rätt i domstol. Eller finns ett intresse lång tillbaka i tiden när jag som barn läste någon eller några spännande böcker om samer och deras öden och äventyr? Vad böckerna hette eller vad de handlade om minns jag inte, bara att de var…

  • Språk/Språket

    Ett ovanligt språk

    Jag lyssnade idag på radion och kom då att höra ett ganska ovanligt språk, nämligen gäliskan, som den pratas i Skottland. Det var inte många ord man förstod där. Det var som en blandning av alla språk kring Nordsjön men minst från engelskan. Det intressanta är att de gälisktalande i Skottland har sin egen radiokanal och säkert finns det en hel del annan service också på detta okända språk i Europa. Som del av en språklig minoritet i republiken reagerar jag ofta på okunskapen om oss finlandssvenskar både i de finsktalande delarna av republiken och i kungariket på andra sidan pölen. Vi är ju ändå en rätt stor grupp på…

Translate blog »