• Allehanda

    En hjälte från byn

    Jag fick i helgen  ett mail  som berättade intressant om en av byns hjältar som riskerade sitt liv innan republiken blev självständig år 1917. Han var vägvisare åt de aktivister som reste till Tyskland för att få militärutbildning innan de återvände för att strida mot ryssarna som då ännu fanns i landet. Hans namn var Matts Hägglund och han var en av de som i hemlighet arbetade mot den ryska överheten.  Flyktvägen gick via vår by till Västerö där aktivisterna forslades vidare till Sverige och så småningom till Tyskland. Det var inte en helt ofarlig uppgift han hade tagit sig an och han blev också lurad i en fälla av ryska…