• Allehanda

    Finns arbetare?

    Idag har vi firat första maj, arbetarnas dag. Frågan är om det alls finns några arbetare kvar. Möjligen grovarbetare men de är en ganska luddig samling människor. Istället för arbetare finns det operatörer, löntagare, medarbetare, anställda och liknande benämningar. Inte ens kulturarbetare verkar det finnas, en benämning som var nog så populär för 20-30 år sedan. Idag kallas de vid sina rätta namn som artister, författare och konstnärer. Definitionen på arbetare är någon som utför kroppsarbete, d.v.s. bearbetar och skapar en vara eller förädlar något materiellt. En intellektuell, tjänsteman och makthavare antas mestadels använda huvudet och leda arbetet von oben. Idag har dock gränserna suddats ut. En arbetare kan mycket…

Translate blog »