• Allehanda

    Så kör vi vidare

    Med ålderns rätt så gjorde jag idag ett besök hos farbror doktorn för att han skulle intyga att jag fortfarande är i skapligt skick för att köra lastbil. Det vill nämligen höga myndigheter ha klart för sig. Gott så, upp till bevis. Först skulle jag hemma fylla i en blankett om mitt personliga tillstånd. Bl.a. ville de veta om jag röker. Här infinner sig en stilla undran: vad har mina rökvanor att göra med min förmåga att köra bil? Jag menar, hur många lastbils- och långtradarchaffisar är inte storrökare. Jag är inte rökare men lite perplex blir jag över en sådan fråga. En mera förståelig fråga handlar om alkoholen. Här…

Translate blog »