• Allehanda

    Domedagslistan

    Vi människor verkar med skräckblandad förtjusning spekulera om katastrofer, domedagen och jordens undergång. Faktum är att 99,9 % av alla arter som levt på jorden är idag utrotade. När är det vår tur? Kunskapskanalen sände ikväll ett program om möjliga scenarier som kan drabba jorden och oss människor. Nedan finns en lista på de fem katastrofer som är de minst sannolika men fullt möjliga enligt första programmet. Med spänning ser jag fram emot det andra programmet och de fem andra katastrofhoten som med större sannolikhet hotar mänskligheten. Men först får ni gotta er åt gruvligheterna från första listan 😉 Svart hål i rymden slukar jorden Kollision med asteroider och kometer…