• Allehanda

    Jag har funderat

    Vi har detta med bloggar, Facebook, Twitter och allt vad det heter. Gott så, för många har det blivit ett sätt att använda Internet mera flitigt. Tidigare fanns de som bara betalade sina räkningar via nätet och visste inte riktigt vad de mera kunde göra på webben. Det jag funderat på är vilka relationer vi har på nätet till våra vänner och bekanta. På FB har en del personer hundratals, kanske tusentals ”vänner” medan andra inte har fullt så många. Själv anser jag det är bättre att ha 100 vänner istället för 1000 därför att det blir ett sådant flöde av meddelande att man inte kan ha koll på alla…

Translate blog »