• Allehanda

    Detta med ålder

    Jag läste för någon tid sedan en artikel i Svenska Dagbladet om åldersdiskriminering. Där påstods att de som är över 40 år är ute från arbetsmarknaden. Vissa arbetsgivare vill ha sökande som är 30-35 år gamla och med erfarenhet motsvarande 25 år i branchen. Få den matematiken att gå ihop den som kan. Samtidigt ropar näringslivet och många politiker på att pensionsåldern måste höjas men när en arbetssökande över 60 år söker jobb blir det i de flesta fall kalla handen från de arbetsgivare som agiterar mest för höjd pensionsålder. Få också det resonemanget att gå ihop. På vissa arbetsplatser är det viktigt att det är ett ungt team även…

Translate blog »