• Allehanda

    Syrafällning

    Syrafällning av träd för få brännved till vintern, kan det vara något? Jag läste om detta på en blogg och beslöt att forska lite. Det går ut på att fälla träden i lövsprickningen och låta stammarna ligga okvistade tills löven är fullt utvecklade och därefter vissnar. Då skall man såga och klyva veden. Pointsen är att löven drar vätska ur träden och på då torkar veden mycket snabbare och i bästa fall kan man elda med denna ved redan första vintern. Tja, vem vet, mera att läsa om detta finns på Alternativ.nu. Metoden skulle faktiskt passa mig denna vår eftersom jag varit förhindrad att utföra huggning denna vårvinter p.g.a. av…